Kdo se o vás bude starat

Home
O naší výživové poradně
Kdo se o vás bude starat

Najít výživového poradce nebo poradkyni, kteří jsou skutečně odborníky ve svém oboru a kteří vám zároveň všechny informace podají nejen jasně, ale i prakticky s ohledem na vaše konkrétní potřeby, není vůbec snadné. Toto je naším cílem, vysoká odbornost a individuální péče.

Je nás v týmu 8 a jsme nutriční terapeutky/výživové poradkyně vysokoškolsky vzdělané právě v tomto oboru na lékařské fakultě. Poradíme vám nejen profesionálně, ale také srozumitelně a hlavně vaše cíle jsou i naše cíle.

“Výživou se zabýváme celý náš profesní život. Ve své praxi využíváme osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Velký důraz klademe především na prevenci, kterou velkou měrou může ovlivnit každý z nás”

MÁME VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ!

Více se o každé z nás můžete dozvědět v jednotlivých záložkách.

Mgr. Veronika MlčochováMgr. Veronika Mlčochová (roz. Němcová) – CEO & Founder. Zakladatelka sítě odborných poraden Nutrifit.

Magisterský titul jsem získala v oboru Zdravotní vědy na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A bakalářský titul na 3. lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Absolvovala jsem státní závěrečné zkoušky z Výživy člověkaZdravotních věd a Preventivního lékařství. Na pedagogické fakultě pak z Psychologie a Pedagogiky.

Působím také jako odborná lektorka vzdělávacích programů a školení Institutu zdravého životního stylu. Externě také spolupracuji s rodinným centrem, kde přednáším o výživě dětí. Z vlastního přesvědčení o velkém významu dětské výživy věnuji čas i nehonorované funkci ve smysluplné činnosti spolku Zdraví do škol, kde působím jako odborný garant a v jeho statutárním orgánu jsem členem zakládajícího výboru.

Mimo profesi se nejraději věnuji hlavně své rodině a malým synkům. Společně pak rádi cestujeme a poznáváme krásy světa, hodně chodíme do přírody a na hory za turistikou i na lyže. Můj největší relax je hudba.

Odborné publikace

 • Mlčochová, Veronika. Smoking and Nutrition. Journal of Nutritional Therapeutics, Mississauga: Lifescience Global, 2013, roč. 2, č. 4, s. 213-217. ISSN 1929-5634. doi:10.6000/1929-5634.2013.02.04.5
 • Mlčochová, Veronika. Ženy jako oběť kouření a nejen ony… – známé a méně známé následky kouření u žen, muže nevyjímaje…. Alergie, astma, bronchitida, Praha: TIGIS, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 38-43 článek zde
 • Mlčochová, Veronika – Papežová, Klára. Vztah konzumace akoholu a kouření cigaret. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 92, 6, od s. 339-341, 3 s. ISSN 0032-6739. 2012. Článek zde.
 • Mlčochová, Veronika. Zajímavosti o kouření / část první. Alergie, astma, bronchitida, Praha: TIGIS, 2, od s. 23-29, 7 s. 2012. Článek zde.
 • Mlčochová, Veronika – Papežová, Klára – Matějová, Halina. Brusinky aneb skákající bobule. Výživa a potraviny, Praha: Společnost pro výživu, 66, 4, od s. 89-91, 3 s. ISSN 1211-846X. 2011.
 • Papežová, Klára – Mlčochová, Veronika. Jarní detoxikace – pravda, lež nebo pověra? Ošetřovatelská péče – Sociální péče, Brno: SIVILIANIA s.r.o., 2011, 2, od s. 32-34, 3 s. ISSN 1213-2330. 2011. Článek zde.
 • Papežová, Klára – Mlčochová, Veronika – Matějová, Halina. Zdravotní rizika nadměrného příjmu fruktózy. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 91, 7, od s. 385-388, 4 s. ISSN 0032-6739. 2011.Článek zde.
 • Mlčochová, Veronika – Papežová, Klára. Kouření a výživa. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 91, 3, od s. 131-133, 3 s. ISSN 0032-6739. 2011. Článek zde.
 • Papežová, Klára – Němcová, Veronika – Matějová, Halina. Životní styl žen v průběhu života. Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Tigis Prah, 55, 4, od s. 130-135, 6 s. ISSN 1802-6281. 2010. Článek zde.

Účast na konferencích, přednášky, výuka aj.

 • Odborný seminář pro pediatry ´Potravinové alergie u dětí´- Přerov, Olomouc, Vyškov – říjen, listopad 2014 – ´Jak nahradit mléčné výrobky ve stravě při indikaci bezmléčné diety´ Přednášející Mgr. Veronika Mlčochová
 • Odborný alergologický seminář pro lékaře – Prostějov duben 2014 – ´Náhrada mléka u pacientů s alergií na mléko a s intolerancí laktosy´- Přednášející Mgr. Veronika Mlčochová
 • Seminář pro zdravotníky – Prostějov duben 2013 – ´Indikace bemléčné diety při ABKM a LI v praxi´ – Přednášející Mgr. Veronika Mlčochová
 • Celostátní konference XVII. Alergologicko-imunologické dny – Rožnov pod Radhoštěm 25-26.5.2012 – přednáška pro lékaře na téma ´Kouření a výživa´ –  Přednášející Mgr. Veronika Mlčochová
 • Celostátní konference XVIII. Dny RAPPL – Karlova Studánka 18.-22.1.2012 – přednáška pro lékaře ´Kouření a výživa´ – Přednášející Mgr. Veronika Mlčochová
 • Konference Školní stravování 2011 – Ke zdravé výživě školních dětí – Pardubice 24. – 26. 5. 2011
 • Světový den astmatu a alergie – preventivní akce pro zdravotníky i širokou veřejnost – Olomouc 4.5.2011 – téma´Kouření a zdraví´ – Přednášející Mgr. Veronika Mlčochová
 • V. Konference: Dětská obezita v teorii a praxi 2010- Poděbrady 12.-13.11.2010
 • Odborný seminář pro zdravotníky – Prostějov 9.11.2010 – ´Životní styl´ – Přednášející Mgr. Veronika Mlčochová
 • Preventivní akce – Smokefree day ve spolupráci s IFMSA – Brno 12.5.2010 – ´Vztah kouření a životního stylu´ – Přednášející Mgr. Veronika Mlčochová
 • Každoroční spoluúčast na výuce předmětu ´Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví´ pro studenty 3.ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno – obor Nutriční terapeut

Mgr. Kamila JiříčkováMgr. Kamila Jiříčková

Vzdělání v oblasti výživy jsem získala na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Nejdříve v bakalářském oboru Nutriční terapeut a následně v navazujícím magisterském oboru Nutriční specialista.

Zkušenosti z praxe mám zejména ze zdravotnických zařízení, a to jak z klinických pracovišť, tak i z poradny pro výživu, kde přicházím do kontaktu s dospělými i dětskými klienty.

Mezi mé další aktivity patří účast na konferencích a příležitostné psaní článků o výživě. Jsem také jsem lektorkou workshopů o dětské výživě v centru pro rodiče s dětmi.

Ve volných chvílích ráda trávím čas s rodinou a přáteli. Zálibu mám v cestování, hudbě a tanci a ráda se odreaguji u jakékoli tvůrčí činnosti.

Mgr. Martina ŠevčíkováMgr. Martina Sigmundová

Jsem absolventkou bakalářského oboru ´Nutriční terapeut´ a navazujícího magisterského oboru ´Nutriční specialista´ na lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Mám zkušenosti s praxí v nemocnicích a z výživových poraden. Vlastním ´Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut (NCO NZO)´. V elektronické poradně uLékaře.cz odpovídám na dotazy z oblastí výživa v nemoci, životní styl, obezitologie. Působím také jako odborná lektorka vzdělávacích programů Institutu zdravého životního stylu.

Konference, přednášky:

 • Přednáška – Zdravá výživa Rosinka – Prostějov 15.5.2014 – ´Jak a proč jíst zdravě´ – Přednášející Mgr. Martina Ševčíková
 • Preventivní akce – Jarní dny zdraví – Prostějov 13.5.2014 – ´Čemu (ne)veřit ve výživě´ – Přednášející Mgr. Martina Ševčíková

Bc. Martina Zapletalová

Bakalářský titul z oboru Chemie a technologie potravin jsem získala na univerzitě ve Zlíně, kde jsem se zaměřovala právě na výživu a absolvovala státní zkoušku z Výživy člověka. Nyní pracuji na zvýšení své profesní odbornosti studiem oboru Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Mám zkušenosti jak ze stáží v několika nemocnicích, tak i práce v domově pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Spolu s některými knihovnami pořádám besedy o výživě a zdravém životním stylu pro širokou veřejnost. Ve spolupráci s laktačními poradkyněmi pomáhám s výživou maminkách v období těhotenství, kojení a výživy malých dětí.

Inspiraci čerpám i u svého malého syna, se kterým trávíme volný čas v přírodě, na kolech nebo prací na zahradě.

Mgr. Kamila Jančeková

Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (roz. Poslušná).

Vystudovala jsem dva bakalářské obory: Výživa člověka a Nutriční terapeut a navazující magisterský obor Zdravotní vědy na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Mám doktorát v oboru Hygiena a preventivní lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde pracuji jako odborný asistent a podílím se na vzdělávání budoucích nutričních terapeutů a lékařů. Mám zkušenosti z Poradny výživy pro děti a z dietologické poradny v Brně. Jsem spoluautorka knihy ´Zdravé a rychlé večeře pro školáky´. Jsem odborným garantem spolku Zdraví do škol a spolupracuji i jako garantující nutriční terapeut se školními jídelnami, které připravují žákům dietní stravu.

Mám zkušenosti z internetové poradny pro výživu dětí do 3 let věku, kde jsem se snažila propojit mé profesní znalosti a zkušenosti s mými dvěma dětmi. Kolem nich se také točí veškerý můj volný čas. Rádi trávíme čas v přírodě, plaveme, lyžujeme… Relaxuji u hudby, sportu a tance nebo u různých tvořivých činností.

Odborné publikace

 • POSLUŠNÁ, K. – MATĚJOVÁ, H. – BŘEZKOVÁ, V. Rizikové faktory osteoporózy – znalosti a chování dospívajících dívek. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 – School and Health 21. Vyd. 1. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2008, č. 3, s. 211 – 220. ISBN 978-80-86633-98-5.
 • FIALA, J.- KUKLA, L. – POSLUŠNÁ, K. Stravovací návyky a zvyklosti 11-letých dětí. Výživa a potraviny, 2008, roč. 63, č. 4, s. 60 – 61. Článek zde.
 • FIALA, J.- KUKLA, L. – POSLUŠNÁ, K. Struktura stravy 11-letých dětí – studie ELSPAC. Československá pediatrie, roč. 63, č. 9, s. 481 – 490. ISSN 0069-2328. 2008.
 • RUPRICH, J. – JAKUBÍKOVÁ, M. – POSLUŠNÁ, K. Význam chyb při zjišťování spotřeby potravin: „misreporting.“ In 13. konference Monitoringu – Zdraví a životní prostředí, Milovy, 30.9. – 2.10. 2008.
 • POSLUŠNÁ, K. – BŘEZKOVÁ, V – MATĚJOVÁ, H. Rizikové faktory osteoporózy – znalosti a chování dospívajících dívek. Výživa a potraviny, 2008, roč. 63, č. 6, s. 155 – 157.
 • POSLUSNA, K. et al. Misreporting of energy and micronutrient intake estimated by food records and 24 hour recalls, control and adjustment methods in practice. British Journal of Nutrition, 2009, vol. 101, Suppl. 2, p. S73 – S85.(IF 2,764)
 • BŘEZKOVÁ, V. – MARTYKÁNOVÁ, L. – POSLUŠNÁ, K. Zásady zdravého životního stylu ve škole, 10.8.2009. Článek zde.
 • POSLUŠNÁ, K. Faktory prostředí ovlivňující výživové chování dětí v průběhu jejich vývoje. Výživa a potraviny. 2011, roč. 66, č. 1 (Zpravodaj pro školní stravování), s. 4-5 příl.. ISSN: 1211-846X
 • BŘEZKOVÁ, V. – POSLUŠNÁ, K. – POKORNÁ J. Zdravé a rychlé večeře pro školáky, C-press, Brno, 2011, Více o knize zde: http://knihy.cpress.cz/zdrave-a-rychle-vecere-pro-skolaky.html
 • JANČEKOVÁ, K. Vitamin D v kojeneckém věku. Angis revue leden – březen, 15.2.2012. Článek zde.
 • JANČEKOVÁ, Kamila. Pitný režim dětí v létě. Výživa a potraviny, Výživaservis s.r.o., 2018, roč. 73, č. 4, s. 59. ISSN 1211-846X.
 • JANČEKOVÁ, Kamila, Zlata KAPOUNOVÁa Markéta HAŠOVÁ. Vitamin B12 u těhotných a kojících žen s veganským způsobem stravování. Výživa a potraviny, Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 1, s. 11-14. ISSN 1211-846X. http://www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2019/02/vitaminB12.pdf
 • JANČEKOVÁ, Kamila. Chyby při zjišťování přívodu energie a živin. Výživa a potraviny, Výživaservis s.r.o., 2019, roč. 74, č. 6, s. 142-144. ISSN 1211-846X.

Vystoupení v médiích

 • Druhy cukru – Reportáž Dobrého rána odkaz zde
 • Minimum pro zdraví – Reportáž Dobrého rána odkaz zde
 • Cizokrajné kuchyně – Živě v Dobrém ránu odkaz zde
 • Jarní úklid ve spíži – Reportáž Dobrého rána s jedničkou odkaz zde
 • Atkinsonova dieta – Reportáž dobrého rána odkaz zde
 • Mýty a fámy o výživě – rádio Petrov odkaz zde
 • Tuky v kuchyni – rádio Petrov odkaz zde
 • Diety, které zaručeně (ne)fungují (1.díl) – rádio Petrov odkaz zde
 • Diety, které zaručeně (ne)fungují (2.díl) – rádio Petrov odkaz zde
 • Evropští spotřebitelé získají víc informací o složení potravin – Český rozhlas, Rádio Česko odkaz zde
 • Vedení ´Poradny pro výživu dětí do 3 let´ na na serveru emimino odkaz zde
 • Rozhovor pro regionální tisk o obezitě u dětí odkaz zde

Mgr. Silvie SlívováBc. Silvie Slívová (roz. Kubíčková).

Absolvovala jsem studium ‘Veřejné zdravotnictví´ na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které jsem ukončila mimo jiné také státními závěrečnými zkouškami ´Výživa člověka´ a ´Preventivní lékařství´. Mám zkušenosti s odbornou praxí ve FN Královské Vinohrady v Praze oddělení výživy nemocných a z výživové poradny FN Ostrava. Studijní stáž jsem absolvovala na Hygienické stanici hl. města Prahy v oddělení hygieny výživy.

Několik let jsem pracovala jako odborný referent na Ministerstvu zdravotnictví ČR – odbor ochrany veřejného zdraví, kde jsem získala zkušenosti také s koordinační a metodickou prací. 

Mimo své pracovní aktivity se ve volném čase věnuji dobrovolné činnosti v neziskovém sektoru. Zajímám se také o zdravotní a psychosociální problematiku. Ráda cestuji, relaxačně sportuji nebo v rámci oddechu shlédnu dobrý film.

klaraMgr. Klára Beránková (roz. Myslivcová)

Bakalářské studium jsem absolvovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Veřejné zdravotnictví. Studium jsem zakončila státní závěrečnou zkouškou z Výživy člověka a Preventivního lékařství. V rámci studia jsem absolvovala praxi na Krajské hygienické stanici kraje Vysočina mimo jiné i na Odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Magisterský titul jsem získala v oboru Ochrana veřejného zdraví na lékařské fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě.

Po škole jsem pracovala ve společnostech poskytujících pracovně-lékařské služby a podílela jsem se na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců nejrůznějších profesí. Vlastním Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví (NCO NZO).

S příchodem mých dvou dětí jsem se opět začala vracet k problematice výživy. Sama se od mala věnuji sportu (závodně moderní gymnastika a akrobatický rock´n´roll, aerobik, sjezdové a běžecké lyžování), který s výživou úzce souvisí. Dodnes vystupuji s bollywoodským tancem. V poslední době si také ověřuji zdraví prospěšnost běhu.

Můžete si dělat starosti se stravováním… a nebo můžete přijít k nám.Tým Nutrifit

Top