Naše odborné publikace

Home
Zajímavosti nejen ze světa racionální výživy
Naše odborné publikace

O naší odbornosti v oblasti výživy vás snad ještě více přesvědčí odborné články, které jsme publikovali v různých vědeckých časopisech a publikacích.

 • Mlčochová, Veronika. Smoking and Nutrition. Journal of Nutritional Therapeutics, Mississauga: Lifescience Global, 2013, roč. 2, č. 4, s. 213-217. ISSN 1929-5634. doi:10.6000/1929-5634.2013.02.04.5
 • Mlčochová, Veronika. Ženy jako oběť kouření a nejen ony… – známé a méně známé následky kouření u žen, muže nevyjímaje…. Alergie, astma, bronchitida, Praha: TIGIS, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 38-43. Článek zde.
 • Mlčochová, Veronika – Papežová, Klára. Vztah konzumace akoholu a kouření cigaret. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 92, 6, od s. 339-341, 3 s. ISSN 0032-6739. 2012. Článek zde.
 • Mlčochová, Veronika. Zajímavosti o kouření / část první. Alergie, astma, bronchitida, Praha: TIGIS, 2, od s. 23-29, 7 s. 2012. Článek zde.
 • Mlčochová, Veronika – Papežová, Klára – Matějová, Halina. Brusinky aneb skákající bobule. Výživa a potraviny, Praha: Společnost pro výživu, 66, 4, od s. 89-91, 3 s. ISSN 1211-846X. 2011.
 • Papežová, Klára – Mlčochová, Veronika. Jarní detoxikace – pravda, lež nebo pověra? Ošetřovatelská péče – Sociální péče, Brno: SIVILIANIA s.r.o., 2011, 2, od s. 32-34, 3 s. ISSN 1213-2330. 2011. Článek zde.
 • Papežová, Klára – Mlčochová, Veronika – Matějová, Halina. Zdravotní rizika nadměrného příjmu fruktózy. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 91, 7, od s. 385-388, 4 s. ISSN 0032-6739. 2011.Článek zde.
 • Mlčochová, Veronika – Papežová, Klára. Kouření a výživa. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 91, 3, od s. 131-133, 3 s. ISSN 0032-6739. 2011.Článek zde.
 • Papežová, Klára – Němcová, Veronika – Matějová, Halina. Životní styl žen v průběhu života. Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav Praha, Tigis Prah, 55, 4, od s. 130-135, 6 s. ISSN 1802-6281. 2010. Článek zde.
 • POSLUŠNÁ, K. – MATĚJOVÁ, H. – BŘEZKOVÁ, V. Rizikové faktory osteoporózy – znalosti a chování dospívajících dívek. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 – School and Health 21. Vyd. 1. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2008, č. 3, s. 211 – 220. ISBN 978-80-86633-98-5.
 • FIALA, J.- KUKLA, L. – POSLUŠNÁ, K. Stravovací návyky a zvyklosti 11-letých dětí. Výživa a potraviny, 2008, roč. 63, č. 4, s. 60 – 61. Článek zde.
 • FIALA, J.- KUKLA, L. – POSLUŠNÁ, K. Struktura stravy 11-letých dětí – studie ELSPAC. Československá pediatrie, roč. 63, č. 9, s. 481 – 490. ISSN 0069-2328. 2008.
 • RUPRICH, J. – JAKUBÍKOVÁ, M. – POSLUŠNÁ, K. Význam chyb při zjišťování spotřeby potravin: „misreporting.“ In 13. konference Monitoringu – Zdraví a životní prostředí, Milovy, 30.9. – 2.10. 2008.
 • POSLUŠNÁ, K. – BŘEZKOVÁ, V – MATĚJOVÁ, H. Rizikové faktory osteoporózy – znalosti a chování dospívajících dívek. Výživa a potraviny, 2008, roč. 63, č. 6, s. 155 – 157.
 • POSLUSNA, K. et al. Misreporting of energy and micronutrient intake estimated by food records and 24 hour recalls, control and adjustment methods in practice. British Journal of Nutrition, 2009, vol. 101, Suppl. 2, p. S73 – S85. (IF 2,764)
 • BŘEZKOVÁ, V. – MARTYKÁNOVÁ, L. – POSLUŠNÁ, K. Zásady zdravého životního stylu ve škole, 10.8.2009. Článek zde.
 • POSLUŠNÁ, K. Faktory prostředí ovlivňující výživové chování dětí v průběhu jejich vývoje. Výživa a potraviny. 2011, roč. 66, č. 1 (Zpravodaj pro školní stravování), s. 4-5 příl.. ISSN: 1211-846X
 • BŘEZKOVÁ, V. – POSLUŠNÁ, K. – POKORNÁ J. Zdravé a rychlé večeře pro školáky, C-press, Brno, 2011, Více o knize zde: http://knihy.cpress.cz/zdrave-a-rychle-vecere-pro-skolaky.html
 • JANČEKOVÁ, K. Vitamin D v kojeneckém věku. Angis revue leden – březen, 15.2.2012.Článek zde.
Top