1/4 NADVÁHA A OBEZITA / NEJEN ESTETICKÝ PROBLÉM – Klasifikace

Home
Články
1/4 NADVÁHA A OBEZITA / NEJEN ESTETICKÝ PROBLÉM - Klasifikace

1/4 NADVÁHA A OBEZITA / NEJEN ESTETICKÝ PROBLÉM – Klasifikace

Jak se od sebe nadváha a obezita liší, jaká je mezi nimi hranice? Co je jejich příčinou? Jaké nám přinášejí komplikace v životě? Jak jim účinně předcházet? Na tyto otázky se pokusíme najít odpověď v tomto čtyřdílném článku.

V současné době je obezita považována za jeden z hlavních zdravotních problémů populace. Pro mnohé je to však problém spíše estetický, než zdravotní. Nemá jedinou příčinu, ale je důsledkem více faktorů: lidé jedí více než potřebují, nemají dostatečnou fyzickou aktivitu a svůj podíl přináší také genetická dispozice a zdravotní stav (nemoci, léky..).

Co je tedy vlastně obezita? Jedná se o závažné metabolické onemocnění vznikající následkem nadbytečného množství tukové tkáně v těle. Někdy se obezita nazývá jako epidemie třetího tisíciletí. Nadbytkem tuku v těle se rozumí pokud je u mužů více než 25 % celkové hmotnosti tvořeno tukem a u žen více než 30 %. U žen je procento vyšší protože fyziologicky ženy mají více tuku než muži a proto i hranice pro klasifikaci obezity musí být vyšší.

Počet obézních osob stále narůstá. Česká republika zaujímá 4. místo ve světě, co se výskytu obezity týče. Jsme tedy jedna z nejobéznějších populací ve světě. V České republice dle novodobých průzkumů trpí nadváhou 73 % mužů a 57 % žen, z toho obezitou 24 % mužů a 26 % žen. Tedy více než polovina naší populace má problémy s tělesnou hmotností. Alarmující je nárůst obézních dětí.

Jak se dá klasifikovat obezita z jiného hlediska než podle procent tuku v těle? Můžeme využít metodu BMI – Body mass index. Vaše BMI si můžete spočítat jednoduše, když tělesnou hmotnost vydělíte výškou v metrech na druhou. Tzn. vážíte např. 70kg a měříte 175cm = 70 / (1,75 x 1,75) = 70 / 3,0625 = BMI 22,8 a dle tabulky zjistíte, že je vaše hmotnost v mezích normy. Bohužel ukazatel BMI nebere v potaz, zda jste svalnatí a vážíte 70kg při výšce 175cm a pravidelně posilujete, cvičíte a máte málo tuku a nebo zda svaloviny máte málo a naopak více tuku. Dva lidé mohou vážit úplně stejně při stejné výšce a jeden z nich může mít výrazně víc tuku – toto nám už odhalí jedině metoda měření složení těla.

BMI KATEGORIE
18,5 a méně podváha
18,5 – 24,9 norma
25,0 – 29,9 nadváha
30,0 – 34,9 obezita I. stupně
35,0 – 39,9 obezita II. stupně
40,0 a více morbidní obezita

Dalším kritériem pro klasifikaci nadváhy či obezity je obvod pasu. Byla prokázána úzká souvislost mezi hromadění tuku v oblasti břicha a rozvojem metabolických či kardiovaskulárních chorob. Zvýšené riziko pro rozvoj těchto chorob vzniká pokud je obvod pasu u mužů vyšší než 94 cm a u žen 80cm. Vysoké riziko pak vzniká při obvodu pasu více než 102 cm u mužů a 88cm u žen.

Rozlišujeme také typy obezity, a to jestli se tuk ukládá spíše v oblasti boků, stehen a hýždí tzv. gynoidní typ obezity (neboli tvar postavy hruška) a nebo androidní typ obezity, kdy se tuk ukládá v oblasti břicha (tzv. typ jablko). Vyšší rizika z hlediska srdečně-cévních chorob má typ obezity jablko.

2/4 NADVÁHA A OBEZITA / NEJEN ESTETICKÝ PROBLÉM - Rizikové faktory

NIC VÁM NEUNIKNE

Dopřejte si novinky, tipy, recepty a další zajímavé informace z naší kuchyně. Doručíme vám je přímo do vaší emailové schránky. Stačí zadat váš email.

Nemějte obavy, nezahltíme vás. Informační emaily zasíláme průměrně 1x měsíčně a váš email je u nás v naprostém bezpečí (zásady ochrany osobních údajů).

Rubriky

Top